ИРР - Варна реализира проект DELPHI

10.02.2014

http://www.proiect-delphi.ro/en/


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ "DELPHI"

Проект DELPHI се реализира с цел създаване на условия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион Румъния-България 2007-2013. 


МИСИЯ:

Увеличаване на възможностите за туризъм в района Констанца-Варна, разширяване на туристическия сезон на брега, увеличаване броя на работните места. 

Ако търсите информация за възможностите за заетост в сферата на туризма, можете да я получите от Агенция по заетостта www.az.government.bg, а информация за свободни работни места в ИРР-Варна и Аквариум Варна - информация ще бъде публикуване в сайта на ИРР www.ifrvarna.com. 

Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013, MIS ETC Code 566, Приоритетна ос 3 икономическо и социално развитие - Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и засилване на сравнителните предимства на региона, Ключова област на интервенция 3.1. Подкрепа за трансгранично бизнес и за насърчаване на имиджа и регионалната идентичност.

Водещ партньор по проекта - Природонаучен музеен комплекс - Констанца

Партньори - Институт по рибни ресурси - Варна и Окръжен Съвет - Констанца

Период на проекта: 18.07.2013 - 19.09.2014

Размер на финансирането:

- общ размер: 1 496 434.49 евро

- финанриране за ИРР - Варна: 298 401.23 евроОбщата цел на проекта е да осигури необходимите условия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион Констанца-Варна, засилване на сплотеността на хората, общностите и икономиките.

Специфичните цели , предложени в партньорството са:

 1. Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион Констанца-Варна през обновяването, модернизирането и развитието на природните науки Музеен природонаучен комплекс - Констанца и Институт по рибни ресурси - Варна.
 2. Осигуряване на условия за устойчиво икономическо развитие в Констанца и област Варна, чрез организиране на съвместни инициативи за разнообразяване и насърчаване на туристическите услуги в трансграничния регион.
 3. Възстановяването на туристически и научен интерес към световното природно наследство на Черно море чрез създаване на нов тип туристически продукт на базата на образование и разпространение на научна информация, с цел активно насърчаване на природното образование и опазване на околната среда на Черно море чрез създаване на наръчник за еко- образователен туризъм "Природата ви учи", адресирано до институции, организации и органи, работещи в областта на туризма и опазването на околната среда.

Чрез обединяване на знания и научни изследвания с компетенциите на персонала и съществуващото наследство на двете институции, на Природонаучния музей в Констанца и Института по рибни ресурси на Варна се създава "Delphi" - нов вид туристически продукт въз основа на екологичното образование и разпространение на научна информация, с цел насърчаване на природното наследство на Черно море и опазване на околната среда.


Създаването на нов туристически продукт ще помогне за увеличаване на екологичното разнообразие и броя на посетителите, подобреното и обновено оборудване и съоръжения за представяне и ще окажчат положително въздействие върху развитието на устойчив туризъм в граничната зона и по изброените по-долу теми в граничната зона Констанца- Варна:

- Ограничени възможности за трансгранично сътрудничество в областта на туризма - съвместни инициативи и туристически продукти;

- Липса на цялостна оперативна стратегия за развитие на туризма в трансграничния регион;

- Недостатъчно добре развита туристическата инфраструктура в трансграничния регион;

- Недостатъчна информация и по-малко рекламни кампании в региона;

- Слаб обмен на туристи в граничния регион.

Проект DELPHI ще повлияе в положителна посока на идентифицираните проблеми и ще бъде основа за решаването им в бъдеще.


Дейностите по проекта са:

 1. Подготовка на проекта
 2. Изготвяне и представяне на тръжни процедури за CMSN Констанца / ИРР Варна
 3. Разработване на най-добри практики за употреба
 4. Развитие и модернизация на основната инвестиция CMSN Констанца / ИРР Варна
 5. Доставка на оборудване и консумативи за CMSN Констанца / ИРР Варна
 6. Информация и публичност за CMSN Констанца / ИРР Варна
 7. Одит
 8. Мониторинг и очитане CMSN Констанца / ИРР Варна
 9. Семинар, научни материали
 10. Създаване на съвместен туристически продукт

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувача Обяви и ТърговеКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA