Публична покана с предмет: “Доставка на оборудване за извършване на изследвания в морска среда за нуждите на Институт по рибни ресурси, гр. Варна“

17.11.2015

Институт по рибни ресурси- гр. Варна Ви уведомява, че на 17.11.2015 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: “Доставка на оборудване за извършване на изследвания в морска среда за нуждите на Институт по рибни ресурси, гр. Варна“ в изпълнение на проект: „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море“ (ECRAMON BLACK SEA) по програма BG02 “ Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Споразумение за партньорство от 16.10.2014 г.

Приложеня :
(! приложените файлове са във формат .docx и .pdf !)

1.
ИНФОМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
2. Образец №1 Представяне на участник
3. Образец №2 Декларация по чл.47 ал. 9 от ЗОП
4. Образец №3 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
5. Образец №4 Декларация от подизпълнител по чл. 47 от ЗОП
6. Образец №5 Техническо предложение за изпълнение на поръчката
7. Образец №6 Ценово предложение
8. Образец №7 Списък по чл. 51 ал.1 т.1 от ЗОП
9. Образец №8 Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8 ал. 8 т. 2
10. Образец №9 Проект на договор
11. Приложение Техническа спецификация
12. Публична покана_ИРР_Оборудване

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувача Обяви и ТърговеКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA