Институтът по рибни ресурси, ИРР – Варна, към Селскостопанска Академия (ССА), е създаден през 1932 г., като Морска биологична станция с Аквариум, а през годините преминава през различна ведомствена принадлежност (актуално постановление № 373/29.12.2006 г.).

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Предметът на дейност на ИРР - Варна е научно и приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката и структурата на хранителната база на промишлените видове морски риби.

Дългогодишната тематика, по която работи ИРР – Варна включва:

  • Биоразнообразието в Черно море и промените в екосистемата под въздействие на антропогенни и климатични фактори;
  • Изследвания на стопански ценни рибни и черупчести морски ресурси, морски аквакултури.
  • Изследванията на ИРР – Варна обхващат основните функционални звена на морската хранителна верига - фито- и зоопланктон, бактерио- и ихтиопланктон, зоо- и фитобентос, нектон;
  • Проследява се популационната динамика на множество стопански ценни видове риби – калкан, трицона, хамсия, меджид, сафрид, кефалови риби и др;
  • Извършва се молекулярно таксономично изследване на риби и нерибни ресурси;
  • Изследват се морските бозайници - количества, миграции, размножаване и болести на делфините;
  • Създават са нови технологии за отглеждане на миди и риби;
  • През последните години, ИРР – Варна е ангажиран при изпълнението на Националната програма за събиране на данни в сферата и риболова и аквакултурите - определяне запаса на калкана (Scophthalmus maximus) чрез дънни трални изследвания (2014 – 2021 г.); изследвания на разтоварванията от рапана (2018 - 2021 г.), както и определяне на приуловите от морски организми при някои основни типове риболовни операции в българските води на Черно море (2017 - 2021 г.);
  • Много от съвременните изследвания на ИРР-Варна са съсредоточени и върху състоянието на мекотелите видове със стопанско значение - черна мида (Mytilus galloprovincialis), рапана (Rapana venosa) и пясъчни миди.

Образователната дейност на ИРР - Варна включва провеждане на студентски практики към Софийски университет, Тракийски университет, Пловдивски университет и ТУ – Варна, а чрез създадения Младежки консултативно - информационен център за акваристи (контактен офис на В.ЕN.A - Солун, Гърция) се провеждат обучения и курсове в сферата на рибарството и аквакултурите.

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>

 

Новини / Събития  
PHOTO 2023 02 24 12 45 53

Международно изложение АГРА 2023

още > >

 19122022 2

ИРР – Варна удостоен с награда 

в сферата на науката и образованието

още > >

 

 

1afe63e7 c252 4526 b1be d3070478ca57
Селскостопанска Академия отбеляза
Празника на земеделската наука
и 140 години земеделска наука
в България

още > >

 

 
Повече >>  

 

Предстоящо

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

 още >>

Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА