ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов” 12.05.2020

ОБЯВА ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов” на основание чл.27 от Наредба №7/17.11.1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост.

1. Обява 12.05.2020 - pdf

ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов” 05.05.2020

ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов” на основание чл.27 от Наредба №7/17.11.1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост.

1. Обява 05.05.2020 - pdf

ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов”-19.03.2020

ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов” на основание чл.27 от Наредба №7/17.11.1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост.

1. Обява - pdf

Трети търг с явно наддаване продажба на движима вещ НИК 06.12.2019

 Изтегли Всички документи от тук

Протокол на комисията от 13.01.2020 г.

Документи за Трети търг с явно наддаване продажба на движима вещ НИК "Проф. Ал. Вълканов"

 З-д РД 04-86 .PDF

 Обява III .PDF

 Тръжна документация за Трети търг .PDF

 Приложения :

 Приложение 1 .doc

 Приложение 2 .doc

 Приложение 3 .doc

 Приложение 4 .doc

 Приложение 5 .doc

 Приложение 6 .doc

Повторен търг с явно наддаване продажба на движима вещ НИК 20.11.2019

 Изтегли Всички документи от тук

Протокол на комисията от 4.12.2019 г. - Протокол

Документи за "Повторен търг с явно наддаване продажба на движима вещ НИК "Проф. Ал. Вълканов"

З-д № РД 04-82 .PDF

Обява II .PDF

Тръжна документация за повторен търг .PDF

Приложения :

Приложение 1 .doc

Приложение 2 .doc

Приложение 3 .doc

Приложение 4 .doc

Приложение 5 .doc

Приложение 6 .doc

Търг с явно наддаване продажба на движима вещ НИК 23.10.2019

 Изтегли Всички документи от тук

Протокол на комисията - Протокол-от-18-11-2019

Документи за търга :

1. З-д № РД 04-80 .PDF

2. Обявление .PDF 

3. Тръжна документация .PDF 

Приложения :

Приложение N1 .DOC    

Приложение N2 .DOC

Приложение N3 .DOC    

Приложение N4 .DOC

Приложение N5 .DOC    

Приложение N6 .DOC

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>