Scientific research on the caught, discarded and landed catch and biological data collection of fish species and other marine organisms by scientific observations on board of Bulgarian fishing fleet vessels in 2018-2019 - Download PDF

Biological monitoring (biological samples collection) of the landed Rapana catch by the Bulgarian fishery fleet, 2018-2019  - Download PDF

Pilot project for assessment of discard in Rapana venosa fisheries with beam trawls in the Black Sea; Evaluation of the impact on juvenile stages of turbot and shark - Download PDF

Bottom Trawl Surveys In The Bulgarian Black Sea Area - Download PDF

Stock Assessment of Scophtalmus maximus in Bulgarian Black Sea zone during autumn 2015 - Download PDF

Моделиране на динамиката на двата вида мекотели и сценарии за устойчиво използване на ресурсите, проект ECRAMON Black Sea - Download PDF

 

Eкологичен статус пред българския бряг на Черно море, проект ECRAMON Black Sea -  Download PDF

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>
Новини / Събития
IRR logo

Актуална информация за Аквариум-Варна

още >>

IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

Euronews: Рапаноулов и морски изследвания в Черно море

още >>

good practices

Добри практики в Черно Море

още >>

Повече >>  
Предстоящо

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

 още >>

Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА