Административен отдел

    Главен Счетоводител
      Виолета Ж. Желязкова

    Старши Експерт - касиер счетоводител
       
Станка Я. Недялкова

    Старши Експерт - счетоводител
       
Иванка Г. Димитрова

    Технически сътрудник 
     
Виктория Б. Бойчева

    Библиотекар
     Цветанка Кънева

    Аквариум

    уредник музей Захари Маринов

    Мак Горанов 

    Владимир Маринов

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  image6 

Честване 30 години БМК с безплатен вход към Аквариум-Варна

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  image2 2

ИРР-Варна участва в практически сесии за определяне възрастта на важни черноморски видове

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 image6

Изложба по повод Международния ден на Черно море

още >>

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>