Научните проекти, по които ИРР-Варна работи през последните години са:

  • Международни проекти

2020-2022 г. - TIMMOD (Програма за двустранно сътрудничество - CBC Черно море): Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга на морската околна среда и за моделиране и оценка на запасите от рибни и нерибни ресурси, http://timmod.org/

2012-2015 г. ComFish: 7 РП на ЕС, http://www.eusem.com/main/Comfish/comfish/

2009-2011 г. Черноморска научна мрежа, 7 РП на ЕС, http://www.blackseascene.net/

2008-2010 г. EU COST Action 638, проект MAGGNET (), http://www.maggnet.info/show.php

2008 г. Изменения на режима в Черно море, Интеграционни проекти EUR-OCEANS - 2008

2006 - 2008 г. Черноморска научна сцена, 022868 (RICA), 6 РП на ЕС http://www.blackseascene.net;

2006 г. Проект за възстановяване на екосистемата на Черно море (BSERP) Комисия за Черно море), http://www.blacksea-commission.org/main.asp

  • Национални проекти

2017-2023 г. MASRI: Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура EURO-ARGO (http://io-bas.bg/masri/)

2015-2017 г.  ECRAMON: Увеличаване на капацитета за разследване и управление на морските ресурси на черупчести в Черно море: BG02 Интегрирано управление на морски и вътрешни води, безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия

2015-2016 г. Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море, ИАОС, МОСВ http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/copy2_of_.pdf

  • Национална програма за събиране на данни в сферата на риболова и аквакултурите

2014-2021 г. Оценка на запаса на калкан (Scophthalums maximus) в българските води на Черно море през 2020 г.

2018-2021 г. Биологичен мониторинг от уловите на рапан при разтоварване от риболовния флот на Република България

2018-2021 г. Научно изследване за оценка на уловеното, изхвърлено и разтоварено количество и събиране на биологични данни за всички видове риби и други морски организми, чрез наблюдатели на борда на риболовни кораби на флота на Република България,

  • Проекти към Селскостопанска Академия – София

2018-2020 г. Съвременно състояние на трофичната база на стопански ценни видове рибни и нерибни ресурси пред българския бряг на Черно море

2018-2020 г. Биологични характеристики на основните промишлени видове риби пред българския бряг на Черно море

2018-2020 г. Диафонизация на биологични обекти

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>
Новини / Събития
IRR logo

Актуална информация за Аквариум-Варна

още >>

IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

Euronews: Рапаноулов и морски изследвания в Черно море

още >>

good practices

Добри практики в Черно Море

още >>

Повече >>  
Предстоящо

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

 още >>

Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА