Актуална информация за сградата на Аквариум-Варна

Във връзка със запитванията относно мерките за укрепване и реставрация на сградата на Аквариума, прилагаме следната информация:

От 2017 г. насам, освен текущата грижа за аквариумните съоръжения е извършено неотложно аварийно укрепване на северната стена, подменена е климатичната и вентилационната система в морската част, както и част от водопроводна система (където има компрометирани участъци).

Предприети са и редица допълнителни стъпки:   

  • Във връзка с необходимостта от цялостна рехабилитация и реставрация на сградата се извърши конструктивно обследване, архитектурно заснемане, изготвяне на технически паспорт на сградата, входиран през 2020 г. в НИНКН (наш изх.№ 4-5/11.03.2020г.), като необходимо условие за изготвяне на инвестиционен проект;
  • Паралелно е извършено обследване и изготвен доклад за обследване за енергийна ефективност,  изготвяне на сертификат за енергийна ефективност –№429ССК122/11.02.2020 г.;
  • Съгласуван е паспорт от НИМКН - изх. № СТ-84-357/20 от 01.03.2021 г. и получено в ИРР-Варна на 27.07.2021 г., след което е входиран за регистирарне в Община Варна;
  • Регистриран технически паспорт №119/10135.1509.8.5/29.07.2021;
  • Текуща стъпка – изготвяне на задание за проектиране на цялостно укрепване и ремонт;
  • Следваща стъпка – план за укрепване, цялостен инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на сградата и инсталациите в нея, вкл. допълващо застрояване, озеленяване и др. и внасянето му в НИНКН за одобрение;
  • Реализация на укрепване и рехабилитация и последваща реставрация.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  image6 

Честване 30 години БМК с безплатен вход към Аквариум-Варна

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  image2 2

ИРР-Варна участва в практически сесии за определяне възрастта на важни черноморски видове

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 image6

Изложба по повод Международния ден на Черно море

още >>

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>