Рапанът (Rapana venosa) е морски охлюв от сем. Muricidae, навлязъл в Черно море през 1946 г., пренесен от западната част на Тихия океан чрез биообраствания по корабите. През следващите десетилетия, рапанът се развива успешно в Черно море, благодарение на високата плодовитост и адаптивна способност спрямо колебанията на солеността и замърсяването на водата, както и спрямо недостига на кислород. Наличието на изобилен хранителен ресурс, липсата на конкуренция и локални хищници, допринасят за успешното  разпространение на рапана в цялото Черно море. Паралелно с разпространението на инвазивния вид настъпва драстично понижаване на количествата на местните черупчести мекотели, които му служат за храна – стриди и миди.

В началото на 1980-те години се оформя печеливш пазар за новия вид – от далечния изток (Южна Кореа, Япония) и Китай заплащат високи цени за замразеното и преработено месо на рапана. Започва период на интензивен рапаноулов – първо в Турция, а след това и в останалите черноморски страни. Така, след като първоначално е считан за вредител в Черно море, днес рапанът е обект на износ и генерира многомилионен приход за крайбрежните страни от региона.

Съвременните оценки разкриват, че рапана се експлоатира над оптималните граници. Тази ситуация илюстрира предизвикателствата при управление на инвазивните видове, които са се превърнали в ресурс - до какви нива следва да се поддържа биомасата на подобни видове, така че да се намалят вредите върху екосистемата, но да се запази възможността за промишлена експлоатация? Ето защо, България (ИРР - Варна), Грузия, Румъния, Турция и Украйна обединяват усилията си за провеждане на цялостно научно изследване в Черно море, под ръководството на GFCM и в рамките на проект "BlackSea4Fish". Изследването обхваща над 300 тралирания и ще представи оценка на изобилието, разпределението, размера и възрастовата структура на популацията на рапана в Черно море.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>