Това събитие ще включва обсъждане на следните въпроси: Управление на средиземноморския и черноморския риболов и аквакултури; Прилагане на подрегионален подход, включително функцията на технически звена и техническото задание за подрегионалните комитети на SAC, както и програми/проекти за техническа помощ на GFCM в Средиземно море и Черно море (MedSea4Fish и BlackSea4Fish); Междусесийни дейности в областта на рибарството през 2019-2021 г., включително в контекста на средносрочната стратегия за устойчивост на средиземноморския и черноморския риболов и проекта BlackSea4Fish, и представяне на основните заключения и съвети за управление, както и работен план за 2021-2023 г.

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>
Новини / Събития
IRR logo

Актуална информация за Аквариум-Варна

още >>

IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

Euronews: Рапаноулов и морски изследвания в Черно море

още >>

good practices

Добри практики в Черно Море

още >>

Повече >>  
Предстоящо

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

 още >>

Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА