Институт по Рибни Ресурси- Варна, водещ партньор по проект “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В МОНИТОРИНГА И МОДЕЛИРАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ОЦЕНКА НА РИБНИ И НЕРИБНИ РЕСУРСИ” – TIMMOD (изпълняван по Договор BSB №1029, по Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020”), започна провеждането съвместно с Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД) на 14 дневно проучване на използването на иновативни технологии за мониторинг на морската околна среда. В програмата са предвидени тестове и обучения за практическо използване на иновативни хардуерни и софтуерни инструменти на борда на изследователски кораб за проучване в открито море (Черно море), хидрографски измервания и заснемане и мониторинг на рибни пасажи и нерибни ресурси, измервания на основни физико-химични показатели на морската вода, както и посещения на аквакултури в българските крайбрежни райони. Основни резултати от полевите изследвания и пилотните демонстрации ще бъдат представени и дискутирани непосредствено след тяхното приключване в рамките на Третата Трансгранична Тематична (ТТМ №3) по проекта и по време на информационно събитие в гр. Варна, България.

20210625 110023

 IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

 

 

 

 

IMG 2ac0228e5cd5bcfd52124e26456a2850 VIMG 00ace3eee91a32f3e24a5b76162c018f V

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>