На 18 и 19 Октомври 2021 г. Институтът по Рибни Ресурси - Варна бе домакин на международна научна конференция за изследвания и оценка  на морски нерибни ресурси (бяла мида) - WHITECLAM 2021. Конференцията  бе организирана в рамките на проект WHITECLAM - Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, в рамките на Програма по морско дело и рибарство (ПМДР). Събитието се проведе като хибридна среща с участие на живо в зала „Варна” на хотел Черно Море както и с възможност за онлайн участие.

Participants Panel WHITECLAM

Конференцията беше официално открита от г-н Георги Събев заместник министър на земеделието храните и горите, който подчерта важността на тематиката и актуалността на проблемите свързани с грижата за устойчивото използване на ресурсите на Черно море. Приветсвие към участниците представиха проф. Мартин Банов - Председател на Селскостопанска Академия, доц. Елица Петрова- Директор на Институт по Рибни Ресурси - Варна, д-р Валери Пенчев – Председател на Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД), Хюсеин Озбилгин,  Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM), Елизабета Бетула Морело,  Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM), към FAO.

image001 image003

Основните цели на конференцията бяха популяризиране на дейностите по проект WHITECLAM, обмен на добри практики, международно сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни ресурси. В работата на конференцията взеха участие над 60 учени и специалисти от България, Грузия, Гърция, Италия, Молдова, Румъния, Турция, Черна Гора, представители на водещи научни институти, университети и държавни администрации.

По време на събитието взе участие и Директора на Института по морска биология в  Черна Гора – д-р Алксандър Йоаксимович. Двете институтции ИРР-Варна и Института по морска биология -  Черна Гора подписаха споразумение за сътрудничество.

IMG 62a08c180fb0b258196a14c7a5c00e67 V

Конференцията WHITECLAM протече в седем основни сесии: Биоразнообразие в Черно море, Морски ресурси със стопанско значение, Разпространение на популациите от бели миди в Черно море,  Морски аквакултури и Морско пространствено планиране Въздействие на изменението на климата върху морската среда Хидрохимия,  Числено моделиране и ГИС.

image002

Освен пленарните доклади, бяха представени и други 22 научни доклада посветени на актуални проучвания, анализи и оценки за устойчиво управление на запаси на видовете-  обект на промишлен риболов, запазване на биологичното разнообразие в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални биоценози, с доминиращи видове бели миди, синята икономика и морското пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на Световния океан.

Поставяйки акцента върху научните изследванията на бели миди в акваторията на Черно Море чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis), конференцията се превърна в един мултидисциплинарен форум който засегна аспекти от различни научни специалности, както и широк кръг от икономически, екологични и  социални въпроси, свързани с устойчивото изполване на ресурсите на Черно море.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>