На 22.06.2023, Доц. д-р Елица Петрова, ИРР - Варна, ССА учавства в среща на заинтересованите страни в риболова за рапан в България, организирана със съдействието на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море /ГКРСМ/, Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и община Шабла. Събитието се проведе в Зелен образователен център - в гр. Шабла.  По време на срещата бяха представени първоначалните резултати от научните изследвания на ИРР-Варна относно рапаната, актуални данни от социално – икономическото проучване за рапан за 2022 г и съществуващата законодателна рамка в черноморските страни. Дискусията се фокусира и към приоритетите, предизвикателствата и перспективите пред бранша.
 

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  image2 3 

Международна среща за хармонизация на дънните трални изследвания

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Constanca

BlackSea4Fish: Подобряване на анализа на рибните запаси в Черно море

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 image2 2

ИРР-Варна участва в практически сесии за определяне възрастта на важни черноморски видове

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>